Trong tháng 9 khởi công Dự án cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết

Cùng Novaland xem qua bài viết: “Trong tháng 9 khởi công Dự án cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết”.

Trong tháng 9 khởi công Dự án ca
Trong tháng 9 khởi công Dự án cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết – Dầu
GiâyBT – Ngày 27/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành Nghị quyết số
112/NQ – CP về việc triển khai Nghị quyết số 117/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của
Quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại một
số đoạn thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 (gọi
tắt dự án).Nghị quyết đã thông qua đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải triển khai 3 dự án
thành phần thuộc dự án, trong đó Bình Thuận có 2 dự án thành phần là Vĩnh Hảo –
Phan Thiết, Phan Thiết – Dầu Giây đã được Quốc hội khóa XIV quyết nghị tại Nghị
quyết số 117/2020/QH14 chuyển đổi từ đầu tư theo phương thức đối tác công tư sử
dụng một phần vốn ngân sách nhà nước sang đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân
sách nhà nước, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, giám sát, quản lý và sử
dụng hiệu quả vốn đầu tư. Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải thực hiện thẩm
quyền của người quyết định đầu tư tổ chức thực hiện các dự án thành phần theo
quy định. Khẩn trương thực hiện các thủ tục tiếp theo để khởi công xây dựng các
dự án thành phần từ tháng 9/2020, chậm nhất đến cuối năm 2022 hoàn thành đưa vào
sử dụng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài Chính tham mưu việc
bố trí vốn để thực hiện dự án yêu cầu. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có dự
án đi qua chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đáp
ứng tiến độ dự án.Sở Giao thông Vận tải tỉnh cho biết, đến ngày 27/7, 5 địa phương có đường cao
tốc đi qua đã bàn giao mặt bằng 1.111,77 ha cho Ban Quản lý dự án đạt tỷ lệ 91%;
trong đó đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết bàn giao mặt bằng được 90,7%; đoạn Phan
Thiết – Dầu Giây đạt 89,7%, đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo đạt 99,96%. Tổng vốn đã giải
ngân đến nay trên 1.438,8 tỷ đồng đạt 71,3% tổng số vốn được bố trí. Tại buổi
làm việc với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh
khẳng định cuối tháng 8 tỉnh có thể bàn giao mặt bằng để khởi công 2 đoạn cao
tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo và Phan Thiết – Dầu Giây theo đúng tiến độ. T.Duyên

Từ khóa: Novaworld Phan Thiết Golf Villas, Novaworld Phan Thiết florida, Novaworld Phan Thiết Festivals,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1900636666